PROVINCIAL’S PROGRAMME

January – 2023:
01 – New Year;
02-06– Sadbhavana, Bangalore;
07-08 - Infant Jesus Feast, Mysuru;
09-12 - Sadbhavana;
13– Carmelite Fraternity Day, Carmel Hill, Mangalore;
14 – Infant Jesus Feast, Mangalore;
15– Carmelite Monastery, Margao;
16 – Carmel Nivas, Londa;
17 – Avila Jyothi, Mapusa;
18 - Chicalim Carmel Election;
19 – CRI Major Superior’s Meet;
20 – Divine Springs, Xellim;
21 – Honnavar, Koteshwar feast and Jubilee;
22 –26 – Mangalore;
27-30 – Sadbhavana;
31 – Carmel Hill, Mangalore.

February – 2023:
01 – Priestly Ordination, Carmel Hill, Mangalore;
02-03 – IPCI Meeting, Delhi;
04-05 – Sadbhavana;
06 – Kurnool Carmel, Andhra Pradesh;
07-08 – Carmel Sannidhi, Kadaganchi;
09 – Sindagi;
10-11 – Carmel Bhavan, Hadagali;
12 – Prerana, Jagalur;
13-15 – Sadbhavana, Bangalore;
15-16 – Provincial Council, Bangalore;
18 – Priestly Ordination, Gorwa;
19-20 – Cloistered Carmel, Baroda;
21 – Talegaon, Pune;
22 – Cloistered Carmel, Pune;
24-28 – Sadbhavana, Bangalore.